nagyszekely
Menü
 
Pontos idő
 
Látogató
Indulás: 2007-02-02
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 
Cikkek,szemelvények
Cikkek,szemelvények : Tanka János: Nagyszékelyi tragédia (1943)

Tanka János: Nagyszékelyi tragédia (1943)


Tanka János


 

 

(Debrecen, 1908. március 27. – Aba, 1992. augusztus 7.)

 

 

 

 

Nagyszékelyi tragédia

 

 

Tanka János költő 1943-ban, akkor Aba község kántortanítójaként ellátogatott Nagyszékelybe. Azt, hogy baráti meghívásra, vagy csupán kollégáihoz érkezett vendégségbe, már nem tudhatjuk. Annak a bizonyos vasárnapi napnak nyomasztó emlékétől, Nagyszékely feltáruló és megismert szomorú évszázadaitól nem is tudott szabadulni, versbe kívánkozott a büszke királyi lovászok egykori lakhelyének, a Szt. István alapította pécsi püspökség Püspökszékelyének, a nagyszékelyi Főnixnek erőn felüli – sokszor kilátásalan, eredménytelen - küzdelme az életbennmaradásért.

Az Örök Advent c. kötetében (1944) jelent meg a „Nagyszékelyi tragédia” c. verse, melyről a kötetet bemutató Varga Antal a következőket írta:

„… Még nem olvastam olyan tömény, mindent elmondó, döbbenetes verset az „egyke” ellen, mint a Nagyszékelyi tragédia”…”

Varga Antal jó szándékkal írta, amit írt, mert ő nem ismerte, ismerhette a vers keletkezésének körülményeit, nem tudhatta, hogy az előző versszakok Nagyszékely valós történetét tükrözik vissza, küzdelmet a fennmaradásért Árpádtól Rákóczi Ferencig, a rácok gyújtogatásától a török és császári hadak pusztításáig, a megfizetetlen magyar végvári katonák kényszerű sarcolásáig. Mintha Szilárd Frigyes egykori nagyszékelyi tanító úr történetei köszönnének vissza, mert azokat elsőként csak tőle hallhattuk, addig nem kutatta senki. Ő mondta ki előszőr, hogy 1943-ban „… Laczkfi vajda büszke sokszáz népéből már csak harmincegy él…”, - mára ők is megfogyatkoztak, ketten maradtak a hírmondók: Hamar József és Oláh Júlia.

A nagyszékelyi „etyke” jelenség már csak az utolsó tőrdöfést jelentette az ősök leszármazottainak ösztönös megnyilvánulásaiban: „… nem a jövővel számolnak: földekkel, s hogy jussa több legyen az egyetlennek”: - mert erre tanították őseiket a nagyszékelyi évszázadok.

 

Többről szól ez a vers, mint amit Varga Antal megérzett az elolvasásakor, mert Tanka János más címet is választhatott volna versének: a Nagyszékelyi tragédia helyett Nagyszékely Tragédiáját.

 

Vasárnap reggel csendes napsütése

most árad szét a Hegyhát zöld ölében.

Még áll a templom az Árpádok óta;

de az Istenhez hívó zengésében

csak vád, sikoltás, végső halálhörgés:

Nagyszékely népe, hol vagy, merre lettél?

Jaj, hát igaz, hogy Laczkfi vajda büszke

sokszáz népéből már csak harmincegy él?...

 

Hol vagytok hívek serege, kiket hajdan

a kálvinista Gergely prédikátor

a megtisztított Forrás fényvízéből

megitatott, és hitte, hogy ámbátor

mind meghalunk, de ki az örök Ige

részese lett, az ivadéki annak

e szent juss ős jogán bírják e földet

is, s majd megőrzik örökké magyarnak!

 

Akikhez szólok, kik felelhetnének:

a temetőnek bús, hatalmas népe,

kiket e szörnyű pusztulásért felment

talán a századok ítélőszéke.

Elmondják: vérük török félhold itta,

Vak Bottyánnak is hajh, a jó kard kellett;

tűzvész s hadak csak jöttek, mentek erre:

        az élet mégis újra gyökeredzett...

 

A történelmi hitelesség a következő verssorokban is tovább folytatódik. Tanka János elsőként írta le azt is, amiről addig szemérmesen hallgatni illett:

A császári seregek néhány év alatt több települést elpusztítottak, felégettek, mint a török másfél évszázad alatt! Tolna vármegye kietlen, sivár és lakatlan vidékké vált, a némi gyógyírt Nagyszékely jelentette, ahol a török uralma alatt nagyarányú népességnövekedést regisztráltak. Horváth Sámuel gyönki ev. lelkész 1787-ben írott krónikájában  a következőket adta elő:

 

„Minekután ezen Tek. Nemes Tolna Vármegye a Töröktől még több

Vármegyékkel együtt elfoglaltatott volna, úgy elpusztula, hogy Nagy-Székelyen kívül egész Péter Várallyáig, mint mondatik, Helység nem vala. Azért is minek utána ezen Tartomány a Felséges Leopold [austr]iai Tsászár diadalmas kardjával el foglaltatott, és a kurutzságtól is megtisztíttatott vólna, leg elsöbben is azon igyekezék, hogy ezen jó föld lakó néppel meg szálléttassék…"

 

„Aztán jött Limburg generális serege…” s Nagyszékely sorsát is megpecsételték: feldúlták és felégették, lakatlan birtokká vált, ahogy a leírások említik.  És jött mégegyszer Styrum-Limburg, mikor az elnéptelenedett területeket, köztük birtokait kellett benépesíteni német munkáskezekkel. Tette mindezt lelkesen jóságos kegyúrként, mert jó fejpénzt kapott a Kincstártól a betelepülők után. S tette mindezt ugyanolyan „szörnyű mohósággal… és A Magyar-ucca egyre csendesebb lett.

 

Aztán jött Limburg generális serege,

jött szörnyű mohósággal, bottal, vassal,

és űzte, verte, nyelte itt az ősi

hitet, a földet, lelket. Néma jajjal

a nép csak állt s tűrt pusztába-kiáltón:

fogyott a földje, nőtt a temetője,

és nőtt a jövevény nép, mint a tenger,

hogy legyen majd, ki sírját örökölje.

 

A megriadt nép nem lelt önmagára,

megtört a lélek és az élet benne;

A Magyar-ucca egyre csendesebb lett;

a zajló árban áll, mint csöpp sziget még,

amelynek alját már elmosta régen

az ár, hogy egyszer elnyelje a mélység...

 

Vasárnap. Nézem őket, amint mennek

a fűbeszőtte úton szentegyházba;

halállal vert sereg utolsó roncsa;

még élnek, de az év már megszámlálva,

midőn nyáj nélkül marad itt a pásztor:

a holtaknak, a kopjafáknak papja,

de ő sem lesz majd, hogy tetemre hívjon,

s ha hívna is, de lesz-e, aki hallja?

 

Harmincegy lélek még! Ki tartaná számon,

mikor az élet nékik már, jaj, nem kell,

ők csak temetni tudnak dús pompában,

nem a jövővel számolnak: földekkel,

s hogy jussa több legyen az egyetlennek:

óvják, becézik, ő a kincs: az egyke!

óh, ti világ legszörnyűbb számolói:

kettőből egy? az harmincból majd egyse!

 

S a magyar földön szerteszórva mennyi

még a halálnak eljegyzett sok falva,

akár a Sárvíz, Dráva, Garam mellett,

melyekben a magyar jövő rég halva.

 

Tanka János utolsó sorai ma is igen aktuálisak Nagyszékely jelenében. Az egykor büszke és gazdag községet 500-an sem lakják. Mert beteg lett a nagyszékelyi ember lelke, kilátástalan a jelene, s kétséges a jövője.

 

 

Hol késik a léleknek ébredése?

És lesz-e majd, mi életre felrázza?

Vagy a halálra csakugyan megértünk

s futunk vakon a végső pusztulásba ?...

 

S ha mindezek továbbra is így folytatódnak, ki lehet majd tenni a táblát – ahogy Donáth Jordánka, Nagyszékely ref. lelkésze a közelmúltban megfogalmazta annak feliratát:

 

"Itt volt egy valamikori falu, hatalmas múlttal: Nagyszékely

 

 

*

 

 

Tanka János 1908. március 27-én született Debrecenben. Középiskolai tanulmányait és a tanítóképzőt a debreceni Református Kollégiumban végezte, amely szintén életre szóló szellemi útravalónak bizonyult.  A tanítóképző 1929-es befejezése után megválasztották a Fejér megyei Aba község kántortanítójának. A második világháborút – bár tartalékos főhadnagyként és a másfél éves szovjet hadifogsággal együtt hét és fél évet töltött egyenruhában – jelentős harci eseményekben való részvétel nélkül élte át. 1946 őszi hazakerülése után ismét Abán, majd 1948 és 1956 között a szomszédos Sárkeresztúron tanított. Az 1956-os forradalomban az abai Nemzeti Bizottság tagja volt, ezért 1957 elején állásából elbocsátották, de később visszahelyezték. 1968-ban ment nyugdíjba az abai általános iskolából. 84 évesen, 1992. augusztus 7-én hunyt el Abán. Halála előtt nem sokkal Aba község elsőként választotta díszpolgárának, 1995-ben pedig a helyi könyvtárat tiszteletére Tanka János Községi Könyvtárnak nevezték el. http://www.tankajanos.info/:

M.:

Napsütésben. A szerző kiadása, Aba, 1932. 64 p., Tavaszi áradás.  A szerző kiadása, Aba, 1934.

Szirmok lépcsőin. A szerző kiadása, Aba, 1938.

Örök advent. Száz vers. A szerző kiadása, Aba 1944.

… és hittem egy szál napsugárban. Válogatott versek. Aba Alapítvány, Aba, 1992.. Válogatta és szerkesztette Bella István.

A kálozi hősök. Aba, Káloz, Sárkeresztúr és Soponya szerepe a 48-49-es szabadságharcban. Aba Alapítvány, Aba, 1994..

Örök mementó és ítélet. Válogatott versek. Aba Alapítvány, Aba, 1996.

Szülőhazám Derecske. Tanka János élete és versei 1908–1992 Szőllősi Imréné kiadása, [Derecske], 2008.

Hadifogságom. Székesfehérvártól Obojanig. Bogárd és Vidéke Nyomda és Lapkiadó, Aba, 2008.

 

*

 

Köszönet az unokának, K. Németh Andrásnak, hogy a verset rendelkezésre bocsátotta, közléséhez hozzájárult.

 

 

 

Alicia Vikander - A legbiztosabb magyar forrásod az Oscar-díjas színésznõrõl! Képek, cikkek, hírek, minden egy helyen!    *****    -----Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Design!----    *****    Nem lehet saját lovad? Nevelj virtuálisan ITT! Nevelj, versenyezz, licitálj szebbnél szebb lovakra!    *****    SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG -A LEGINFORMÁLTABB ÉS LEGTARTALMASABB MAGYAR HONLAP AZ ÉNEKESNÕRÕL - SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG    *****    Ho-ho-hó! A Mikulás útra kész! Azaz... Hol a sapkája??? Ó jaj! Most mi lesz? Gyorsan gyertek a Mesetárba!    *****    Ha te is szereted az Arrow sikersorozat elbûvölõ házaspárját látogass el az ország egyetlen Olicity rajongói oldalára!    *****    Barbie - My Little Pony - Barbie - My Little Pony - Barbie - My Little Pony - Barbie - My Little Pony    *****    VIDEOJÁTÉK HONLAP! Retro játékoktól, a legújabbakig! Friss újdonság: Call of Duty: WWII és WoW: Battle for Azeroth!    *****    Kapható a VÖRÖS HÓ címû regény. Kaland és rejtély az örök fagy birodalmában. VÖRÖS HÓ. Részletek a weboldalon!    *****    Ho-ho-hó! A Mikulás útra kész! De hova lett a sapkája??? Ó jaj! Elmarad a Mikulás-nap??? Gyorsan gyertek a Mesetárba!    *****    Legfrissebb videojátékok, fõleg Warcraft és FPS játék hírek! Blog, Airsoft, Tech! Kattints ide!    *****    Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok    *****    Hová bújnak a virágmanók, ha elered az õszi esõ? Nem találjátok ki? Nyuszi mama majd elárulja! Gyertek a Mesetárba!    *****    Nálam nincsenek AKCIÓK, minden elemzés BECSÜLET KASSZÁS, az oktatás pedig INGYENES! Keress oldalamon!    *****    Bavaria 42 2018ban is várunk szeretettel mindenkit egy felejthetetlen tengeri vitorlás túrára! Vitorlás tudás nem szükséges!! Bavaria 42    *****    SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG - HA ELSÕKÉZBÕL SZERETNÉL INFORMÁLÓDNI, AKKOR ITT A HELYED - LEGFRISEBB HÍREK, KÉPEK, CIKKEK!    *****    Karácsonyra szép AJÁNDÉK egy Személyre szóló asztrológiai elemzés! Kinyomtatva és bekötve örök emlék marad!    *****    ***MUNKALEHETÕSÉG!*** Új cég, új lehetõség, ingyenes regisztráció! Ugye tudod, mit jelent elsõk között lenni...?!    *****    A legfrissebb videojátékokról olvashatsz híreket! Elemezzük a Call of Duty sorozat legújabb részét World War II    *****    A RENDKÍVÜLI horoszkóp akciók Karácsonyig tartanak,most rendelj saját illetve szeretteid részére elemzéseket. Kattints